Hinamatsuri - 10

Hinamatsuri – 10

Puchink palah bebih! Masih dicari pengesub baru! bit.ly/ZenSubRekrut Terutama: Editor & TS Penerjemah : MangaNeko Editor : L-Bee Teks Lagu : MangaNeko [ZenSub-N] Hinamatsuri – 10 [mHD –  HEVC] [Pastebin] [ZenSub-N] Hinamatsuri – 10 [576p – 720p] [Google Drive]

Wotaku ni Koi wa Muzukashii? - 06-07

Wotaku ni Koi wa Muzukashii? – 06-07

Kara sampingan yang husbandoable. Masih dicari pengesub baru! bit.ly/ZenSubRekrut Terutama: Editor & TS Penerjemah : Yasmin Editor  : GarpuTaman TLC : GarpuTaman Teks Lagu : GarpuTaman [Zen-GT] Wotaku ni Koi wa Muzukashii – 06 [mHD – HEVC] [Pastebin] [Zen-GT] Wotaku ni Koi wa Muzukashii – 06 [480p – 720p] [PerpusIndo] [Zen-GT] Wotaku ni Koi wa Muzukashii – 07 […]

Hinamatsuri - 08

Hinamatsuri – 08

Mbak baru. Masih dicari pengesub baru! bit.ly/ZenSubRekrut Terutama: Editor & TS Penerjemah : Anitoki Penata Rias: L-Bee Editor : L-Bee Teks Lagu : MangaNeko [ZenSub-N] Hinamatsuri – 08 [mHD –  HEVC] [Pastebin] [ZenSub-N] Hinamatsuri – 08 [576p – 720p] [Google Drive]