Untitled
[ZnL] Shingeki no Bahamut Genesis – 10 [720p-GG] Meja
 [ZnL] Shingeki no Bahamut Genesis – 10 [720p-KW] Meja | Sulitfiles
 [Ani-BD] Shingeki no Bahamut Genesis – 10 [720p-Aseli] Sharebutt | Otakunjir
 [USW] Shingeki no Bahamut Genesis – 10 [720p-Bajakan] TusukPile
———————————————————————————–————————————-——-——
Sharingan abal-abal :v
Wanted! Encoder tetap, Bahamut dan Gurren Lagann.
———————————————————————————–————-——————————-——